25 Temmuz 2012 Çarşamba

ŞECERE Ne Demek , Anlamı Nedir?
ŞECERE  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Arapça, ağaç demektir. Bir kimsenin mensup olduğu aileyi, sülaleyi dip dedelerden başlayarak
gösteren soy ağacı. Tasavvuf okullarının dayandığı kişileri, ayrıldığı kollan gösteren semâya da şecere adı
verilir. Buna silsilename veya ensâb kütüğü de denir. Tasavvufta şecere deyiminin yüklendiği mânâlar
şunlardır  Ne Demek , Anlamı Nedir? : 1.) İnsân-ı Kâmil ki bu, tümel madde kitlesinin yöneticisidir. Zira insan-ı kâmil, her şeye incelikler
yayan hakikat toplayıcısı (camiu'l-hakika) dır. O, arada bulunan bir ağaçtır. Onun vücûbî doğu ve imkânı
batısı yoktur. Durumu bu ikisi arasındadır. Kökü süflî toprakta sabit, dalları yüce göklerdedir. Ehadiyyetü'lcem'e
mahsus zatî tecellî bu ağacın hakikatidir. "Ben âlemlerin Rabbi'yim" sırrı (Kasas/30) bu ağacın
meyvesidir. Ruhanî hakikatler bu ağacın dallarıdır. 2) Şecere-i Tuba  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Tuba ağacı. Marifet ve güzel ahlâk
esasları. 3) Şecere-i ma'rifet  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Ma'rifet ağacı.
0 yorum:

Yorum Gönder

İş ve İşçi Bulma Kurumları ile alakalı iş ilanlarını , İşkur ,sitemizden bulabilirsiniz iş ilanları
- Tatlı Tarifleri