12 Temmuz 2012 Perşembe

NEFES Ne Demek , Anlamı Nedir?
NEFES  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Nefes; soluk, hafif rüzgâr, uzun söz, mühlet, bolluk, genişlik anlamlarını ihtiva eden Arapça bir
kelimedir. Kâşânî'ye göre bu, gaybden gelen latifeler sebebiyle, kalplerin rahatlamasıdır. Bu, seven (muhib)'in
sevilen (mahbûb) ile ünsiyetidir. Nefes sahiplerinin, hallere sahip olan kişilere göre, daha saf ve daha hassas
oldukları kaydedilir. Sahib-i vakt, mübtedi iken, nefes sahibi müntehidir. Hal sahibi ise, bu ikisinin arasındadır.
Haller, ortalar, nefesler, terakkinin nihayetidir. Vakitler, kalp ehline; haller, ruh erbabına; nefesler ise, sırlar
ehline mahsustur.
Nefes, Bektaşîlerde, genellikle hece vezniyle yazılmış ilâhîlere denir. Nefesler, şu konularda olur  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Övme,
yerme, mersiye aşk, zaman. Alevîler nefese, deyiş veya âyet de derler. Nefes tabirinin XIV. yüzyıllara kadar
dayandığını, Yunus Emre'nin şu beytinden anlıyoruz  Ne Demek , Anlamı Nedir? :
Dedim iş bu nefesi, âşıklar hükmü ile,
Bahıllıksız er gerek bir karara durası.
Nefes etmek   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Bir hastaya okuyup üflemek.
Nefes ettirmek   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Okutup üfürtmek Manevî tedavî ile, hastanın iyileşeceği umulur.
Nefes evlâdı   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Çocuğu olmayan kadına, erenlerden birinin himmet etmesi ile çocuğu dünyaya gelince o
çocuğun, himmet edenin manevî evladı olduğunu bildiren bir terim. Bektaşîler, Hacı Bektaş Çelebilerini, Hacı
Bektaş Velî'nin nefes evlâdı olarak kabul ederler.
Nefes haklamak   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Söz tutmak anlamınadır.
Nefes öldürmek   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Söylenen sözü, verilen öğüdü tutmamak.
Nefeslenmek   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Yorulanın oturup biraz dinlenmesi, bunalan kişinin rüzgâra karşı oturması.
Nefes   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Esrar. Nefes çekmek   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Esrar çekmek. Nefeslere nutuk da denir.
Aşkın şarabın içmiyen Mest olub hayram olur mu?
Zincir-i aşka düşmiyen Soyunup üryan olur mu?
Akıt gözlerinden yaşı Gör, kimdir işleyen işi,
Kul olur ise bir kişi Bu mülke sultan olur mu?
Aşka ciğerin yakmayan Mürşide doğru bakmayan
Bahr-ı muhîte akmayan Göl iken umman olur mu?
Gönül geçirme gel çağın Ko, yansın yürekte yağın
Gülleri bitmeyen bağın Bülbülü nâlân olur mu?
Nakşî açıldı, çün gözün Hakkı görür oldu gözün
Lâkin bilmem işbu sözün Münkire iman olur mu?
Nakşî-i Akkermânî
Çıktım kırklar yaylasına Gel beri ey can! dediler.
İzzet ile selâm verdim  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Gir işte meydân dediler.
Yerli yerinde durdular Yerlerinden yer verdiler
Meydana sofra serdiler Lokmamıza ban dediler.
Erenler gönlü ganîdir Yuvduğu kalbi ârîdir
Gelişin kanden beridir. Gel, söyle ihvan dediler
Hatayî


0 yorum:

Yorum Gönder

İş ve İşçi Bulma Kurumları ile alakalı iş ilanlarını , İşkur ,sitemizden bulabilirsiniz iş ilanları
- Tatlı Tarifleri