29 Haziran 2012 Cuma

KELİME-İ TEVHİD Ne Demek , Anlamı Nedir?
KELİME-İ TEVHİD  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Arapça, birleme kelimesi demektir. Allah'ın birliğini ifade eden, "Lâilâhe illallah" için
kullanılan bir tâbirdir. Sûfilere göre bu tâbir, üç mânâya gelir  Ne Demek , Anlamı Nedir? : 1. La ma'bûde illallah  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Allah'tan başka ma'bud
yoktur  Ne Demek , Anlamı Nedir? : 2. La maksûde illallah  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Allah'tan başka istenecek yoktur  Ne Demek , Anlamı Nedir? : 3. La mevcûde illallah  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Allah'tan başka varlık
yoktur.
La ma'bûde illallah  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Hak olan ma'budu isbât, bâtıl olan ma'budu silmek (nefy) demektir. Bu, tevhid-i
avamdır. Hak olan ma'bud, şüphesiz ki Allah'tır. Bâtıl olan ma'bud ise, insanların yapıp taptığı put ve benzeri
şeylerdir.
La maksûde illallah  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Her şeyde ve her hâl ü kârda istenen sadece Allah'tır, demektir. Buna tevhid-i havass
denir.
La mevcûde illallah  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Allah'tan başka hakiki mevcut yoktur.Mevcudatın hepsi, adem (yokluk) aynasında
vücud-i zıllî (gölgeden vücud) ile mevcut demektir. Bütün tarikatlar, kelime-i tevhidi (La ilahe illallah) zikir
olarak benimsemiş iken, Mevlevîler, "Allah" kelimesini çekmişlerdir. Zikrin en efdali, Lailahe illallah'tır, ancak,
namaz, oruç gibi ibadetleri yapmadan, islâm'ı yaşamadan bunu vird olarak, zikir olarak çekmek bir fayda
sağlamaz. Bu konuda imam-ı Gazalî şöyle der  Ne Demek , Anlamı Nedir? : "Bu tür zikirler, ey ateş, ey su, ey ekmek diye akşama kadar
bağırmaktan farksızdır, fâidesi yoktur. Öyle bağırıp çağırmakla, ne bir ateş gelip seni ısıtır, ne bir su akıp
gelerek seni sular, ne de bir ekmek gelip senin karnını doyurur".


0 yorum:

Yorum Gönder

İş ve İşçi Bulma Kurumları ile alakalı iş ilanlarını , İşkur ,sitemizden bulabilirsiniz iş ilanları
- Tatlı Tarifleri