25 Haziran 2012 Pazartesi

KÂLÛ BELÂ Ne Demek , Anlamı Nedir?
KÂLÛ BEL  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Arapça, iki ayrı kelime, "evet, dediler" manasına gelir. Bu ifade, Kur'ân-ı Kerim'deki A'raf
Suresi'nin 172. âyetlerinde yer alır  Ne Demek , Anlamı Nedir? : "Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik, demeyesiniz diye, Rabbin
ademoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini aldı, onları kendilerine şâhid tuttu ve dedi ki  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Ben sizin
Rabbiniz değil miyim? (Onlar da) Evet (Rabbimiz olduğuna) şahit olduk dediler." Allah'ın ruhlardan aldığı bu
misak için, şu tâbirler kullanılır  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Bezm-i elest, bezm-i ezel. Sûfilere göre, her insan, kabiliyetine ve yeteneğine
göre, amel etmesi bakımından, hâl diliyle her ân, "sizi yetiştiren, bakan, geliştiren, büyüten Ben değil
miyim?" sorusu tekrarlanmakta ve herkes, hal diliyle "evet" demektedir. Bu dünya, elest bezminde, Allah'a
verilen sözün tutulup tutulmadığının denendiği bir sınama yeridir.
Kalem çalınıcak görgil
Haber böyledürür bilgil,
Kâlû belâ kelecisin
Bunda haber veren benem.
Yunus Emre
Tâ kâlû belâdan sevdik seviştik
Bizimle ezelî yarır mahabbet
Üstad nazarında, ikrar kopuşduk
Mü'mine kadîm ikrardır mahabbet
Kul Himmet


0 yorum:

Yorum Gönder

İş ve İşçi Bulma Kurumları ile alakalı iş ilanlarını , İşkur ,sitemizden bulabilirsiniz iş ilanları
- Tatlı Tarifleri