4 Haziran 2012 Pazartesi

HİLAFET Ne Demek , Anlamı Nedir?
HİLAFET  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Arapça, halifelik, imamet, emirlik gibi anlamları bulunan bir kelime, islâm devletlerinin
yöneticilerine halife denirdi. Taftazanî'ye göre hilafet; Hz. Peygamber (s)'den halef olarak, din ve dünya
işlerindeki genel başkanlığa denir. Tarikatların hemen hemen hepsinde, şeyhlik makamına hilâfet denilir.
İnsan-ı Kâmil'e, Allah'ın esma ve sıfatlarını ortaya çıkardığı için, halife denilir. Allah'ın ruhundan bir soluk
olduğu için, her insan bilkuvve halifedir. insanın bir kul olarak, bunu bilfiil ortaya çıkarması gerekir. Emanet
sadece insanda olduğu için, Allah'ın 99 ismini ortaya çıkarabilire kabiliyeti, varlıklar âleminde sadece insana
verilmiştir. İki türlü hilâfetten bahsedilir.
1 . Hilâfet-i Kübra   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Bu zahiri dünyanın reisliğini ifade eder.
2. Hilâfet-i Suğra   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Batînî âlemin reisliğini gösterir.
Yine ikinci bir hilâfet-i kübra, hilâfet-i suğra ayırımı vardır ki, ilki, tarikatta kol oluşturabilme yetkisine
sahipliği ifade ederken, ikincisi, bulunduğu tasavvuf okulunun dairesi içinde görev yapar.
3 yorum:

İş ve İşçi Bulma Kurumları ile alakalı iş ilanlarını , İşkur ,sitemizden bulabilirsiniz iş ilanları
- Tatlı Tarifleri