1 Haziran 2012 Cuma

HAMD Ne Demek , Anlamı Nedir?
HAMD  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Arapça, övmek manasınadır. Ululama, yüceltmeyi, ifâde etmek üzere methetmek, sena etmek
demektir. Hamd üç çeşittir  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Maddî dil ile yapılanıdır ki, genel olarak halkın yaptığı budur. Bu durumda olan
kişi, kalbi tasdik ederek, Allah'ın, üzerindeki nimet ve ikramlarını dil ile anar. ikincisi ruhanî hamddir. Bu da,
havass grubundakilerin hamdidir. Bu durumda olanların kalbi, Allah'ın, fiillerin arındırılması (İslâmîleştirilmesi)
ve hâllerin terbiye edilmesi konusundaki lütuflarını anmasıdır. Üçüncü hamd ise, Rabbanî lisan ile yapılır. Bu
ariflerin hamdidir. Bu, müşahede, yakınlıkta kaybolma, Allah'la yakınlık meyvesini devşirme, ruhun kudsiyyet
yönüne dalması, nurların gelmesiyle, sır zevklerinin tadılması gibi özellikler sonucu, keşfedilenlerdeki
gariblikler ve maârif lütuflarını idrâk ettiğinde, Hakk'a şükre yönelerek sırrın harekete geçmesidir.
Bazı mutasavvıflar, hamdin beş çeşit olduğunu söylerler  Ne Demek , Anlamı Nedir? :
1. Hamd-i kavlî ve lisânı   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Peygamber lisanıyla, "Allah'ın, kendi zâtını övmesidir".
2. Hamd-i hâlî   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Ruh ve kalble yapılır, ilmî ve amelî olgunlukla muttasıf olmak, Allah'ın ahlâkı ile
ahlâklanmak manasınadır.
3. Hamd-i lügavî   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Hürmet niyetiyle, yalnız lisanla yapılan, güzellikle öğmek ve vasfetmekten ibaret olan
hamd.
4. Hamd-i fiilî   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Bedenî işleri, sadece Allah rızası için yapmak.
5. Hamd-i örfî   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Mü'mine nimet vermesi sebebiyle, hürmeti, tazimi hatırlatan iş manasınadır.


0 yorum:

Yorum Gönder

İş ve İşçi Bulma Kurumları ile alakalı iş ilanlarını , İşkur ,sitemizden bulabilirsiniz iş ilanları
- Tatlı Tarifleri