1 Haziran 2012 Cuma

HAK Ne Demek , Anlamı Nedir?
HAK  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Arapça'dır, gerçek anlamına gelir. Allah'ın güzel isimlerindendir (el-Hakk). Bununla ilgili bazı deyimler
ve atasözleri şöyledir  Ne Demek , Anlamı Nedir? :
Hak erenler   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Allah'a ulaşmış, vuslat ehli kişiler, gerçek erenler.
Hak etmek   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Birşeye layık olmak. Veya dervişler arasında, yemeği tamamen bitirmek manasında kullanılan
bir ifadedir  Ne Demek , Anlamı Nedir? : "Erenler, şu lokmayı hak et".
Hak ile Hak olmak   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Sufinin varlığından, benliğinden sıyrılıp, irâdesini tamamiyle Allah'ın irâdesine
bağlaması, demektir.
Hakkından gelmek   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Bir işi hakkıyla becermek.
Onun hakkından Allah gelsin   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Başedilemeyen kişiler hakkında kullanılır. Beddua.
Hakk'a kavuşmak-Hakk'a yürümek   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Ölmek manasına. Haklamak   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Birşeyi tümden yapmak.
Nutuk haklamak, nefes haklamak   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Öğüdü tutmak, yerine getirmek.
Haklı hayırlı   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Mürşidin duası ve gülbangi.
Haklı-hayırlı dilemek   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Yapılan hizmet karşılığı himmet dilemektir.
Mesela, mumları uyandıran (yakan) derviş, dâr'da durarak "hizmetimin haklı hayırlısı dilerim, Allah,
eyvallah" der, Mürşid de ona haklı-hayırlı bir gülbank çeker. "Gerçeğe Hû" der ve herkesin yerine niyaz eder.
Derviş, bu şekilde himmetini almış olur.
Hak'ta Hak olmak, Hak vere, Hak vere olmak   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Bir şeyin bittiğini ifâde etmek için kullanılır.
Ekmek Hakta, ekmek Hak vere  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Bitmiş, yok olmuş demektir. Derviş yanılıp "yok" derse, mürşid "şeytan yok
olsun" diyerek, onu edebe çağırır. Yok yerine, hak olmuş demek, dervişlik edebidir.
Hakkullah'a çıkmak   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Bektaşî dervişleri, harman zamanı köylere çıkarak, dergâha ekin toplarlar. Verilen
buğday, arpa, yulaf ve diğer ürünlere Hakkullah denir. Bu husus, daha ziyade Bektaşî tasavvuf geleneği için
geçerlidir. Hasat zamanı, köylere giden dervişler "pîr hakkı", "kazan hakkı", "çelebi hakkı" adı altında tahıl
toplarlardı. Dedelerin de "dâde hakkı" vardı.
Uğurun Hakk'a olsun   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Uğurlar olsun, diyene verilen karşılıktır. Hakk'a giden.
Hak uğurum hakkı için  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Bu bir yemin ifadesidir.
Hak'tan gelen Hak'tır, inanmayan ahmaktır  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Yapılan işin manevî cezası veya mükâfatı gelip çatınca söylenir.
Hak deyince akan sular durur   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Gerçeğe karşı konulamayacağını ifâde eder.
Hak diyen mahrum kalmaz   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Allah'a dayanıp bir işe girişenin mahrum kalmayacağını, başarılı olacağını
bildirmek için söylenir.
Tevhîd eden deli olmaz,
Allah diyen mahrum kalmaz.
Her seher açılır solmaz,
Bahara erer gülümüz.
Bezcizâde Muhyiddin (ö. 1611)
Hak doğrudadır  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Gerçeğin gerçek işte olduğunu bildirir.
Hak, doğrunun yardımcısıdır   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Allah'ın doğru kişilerin yardımcısı olduğunu ifade eder.
Hakkı tanıyan bâtıla boyun eğmez   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Gerçek inancın verdiği güveni, direnci, gücü ve kuvveti ifâde eder.
Konu ile ilgili atasözü haline gelmiş bir beyti de zikretmek gerek  Ne Demek , Anlamı Nedir? :
Hak, kulundan intikamın, gene kul ile alır,
Bilmeyen ilm-i ledünnî, ânı kul etti sanır.
"Hak söz acıdır", "Hak söz ağu (zehir)'dan da acıdır", "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar", "Hak inci
bile olsa acıdır", hemen hemen aynı manayı ifâde eden deyim ve atasözleridir.
Hak veli olduğundan şüphe yok, ama lafı ters anlıyorsun  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Velilik taslayan kişi için, alay maksadıyla söylenir.
Hak yerini buldu   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Adaletin gerçekleşmesini ifâde eder.
Hak yolunda yuvarlanan merdâne olur   Ne Demek , Anlamı Nedir? : Burada iki mana vardır  Ne Demek , Anlamı Nedir? : 1. Merdâne ercesine, erkekçe, 2. Uzun,
yuvarlak taşa ve tahta yahut taştan, yuvarlak mermere de, merdâne denir. Silindir biçimli loğtaşıyla, toprak
evlerin damlan yağmurdan sonra düzlenir. Hak yolunda olan kişi de önüne çıkan her işi başarır, merdâne
(loğtaşı) gibi dümdüz eder, düzenler, düzeltir. "Allah apaçık bir Hak'tır" (Nur/25) âyetinin ifâde ettiği gibi,
Hak, Allah'ın yüce isimlerinden birisidir.
Şarkâvî'nin yaptığı açıklamaya göre, sufîler, hukûk'un zuhur ettiğinde, hazların (huzûz) kaybolduğunu
kaydederler. Bu şu şekilde açıklanır  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Mürid, irade, kasıt, ma'rifet ve hâli gerçekleştirme bakımından Allah'ın
yoluna yöneldiği zaman, hazlar kaybolur. Çünkü mürid, kendini tamamen buna verince, artık nefsinin
arzularıyla meşgul olamaz, onları düşünemez. Bu ikisi birbirine zıddır. Birbirine zıt olan hukuk bir araya
gelemez.


0 yorum:

Yorum Gönder

İş ve İşçi Bulma Kurumları ile alakalı iş ilanlarını , İşkur ,sitemizden bulabilirsiniz iş ilanları
- Tatlı Tarifleri