22 Mayıs 2012 Salı

ESER Ne Demek , Anlamı Nedir?
ESER  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Kaybolan bir şeyin, ardında bıraktığı iz, anlamında Arapça bir kelime. Şeyin varlığını gösterene
denir. Nazardan men olunanın, eserle Cinsiyet bulacağı, eseri yok edenin de zikirle Jiletleneceği söylenir. Bu,
aklî cedel mantığına yönelmeyen, Allah'la beraberken tedbiri terkeden kişinin keşf ve fetihle ünsiyet
bulacağını ifade eder. Bir kimsenin eser (takib edeceği iz)e, yani terbiye edici bir şeyhe, veya uyacağı iyi bir
âlim (büyük)e bağlantısı yoksa, kendisine fetih gelene kadar virdler, riyazetler, mücahedeler ve çokça zikirle
meşgul olması gerekir. Eserlerin sırları, renklerin bâtınlarını teşkil eden ilâhî isimleridir. Cürcânî, eserin üç
anlama geleceğini kaydeder  Ne Demek , Anlamı Nedir? : 1. Netice, belli bir şeyden husule gelendir. 2. Alâmet, 3. Cüz. Eski
hükümdarlardan kalma bir sarayın üzerinde, şu beyt bulunmuştur  Ne Demek , Anlamı Nedir? :
Eserlerimiz bizim (ne olduğumuzu) gösterir
Öyleyse ardımızdan bıraktığımız eserlere bakınız!. .
Aliyyü'l-Havvas, eser'i şöyle tanımlar  Ne Demek , Anlamı Nedir? : Herşeyde Allah'ı tefrid etmek (bir olduğunu anlamak) tir. Bu da,
eşyanın nefislere yapışmış eser (iz)lerinden yüz çevirmekle olur, yani nefsin hevasından kaçınan sadık
müridin yoluna, tefrid ve tevhidine eser denir. Mürid, bunu, nefsin dünyevî nazlarından uzaklaşmak ve
şehvetlerini terbiye etmekle, elde eder.
0 yorum:

Yorum Gönder

İş ve İşçi Bulma Kurumları ile alakalı iş ilanlarını , İşkur ,sitemizden bulabilirsiniz iş ilanları
- Tatlı Tarifleri